00.00.0000
logo impro

News & Artikels :

Artikels/Oefeningen binnen ImproTraining

Oefeningen binnen ImproTraining

De uitgelegde oefening: Een stoel teveel

In groep werken vraagt luistervaardigheid, respect naar anderen toe en vooral vertrouwen hebben inanderen. U moet uw plaats weten nemen en...

Oefeningen binnen ImproTraining

De oefening uitgelegd: Het afscheid van de boot

Zoals men in de volksmond zegt : « men heeft nooit een tweede kans om een eerste goede indruk te maken » Het is dus van primordiaal...

Oefeningen binnen ImproTraining

De verklaarde oefening: schilderij / fotos

ÂIn team werken vereist aanpassingsvermogen, respect tegenover elkaar en bovenalles : zijn plaats verzkeren in een groep. Een oefening die...

Oefeningen binnen ImproTraining

Uitleg van de oefening : Circulair verhaal

Alle deelnemers zitten in een grote cirkel en zullen samen een verhaal opbouwen en vertellen. Een deelnemer begint een verhaal. De coach beslist...

Oefeningen binnen ImproTraining

Uitleg van de oefening

Ik ben een voorwerp... Opzet : Om de beurt plaatst iedere deelnemer zich met de rug naar de toeschouwers. Wanneer hij wil, keert hij zich om en...

Oefeningen binnen ImproTraining

De uitgelegde oefening

Om geloofwaardig te zijn, probeer "het onbekende Woord" De totstandbrenging: De deelnemer staat alleen voor de groep. De trainer geeft hem een...

Oefeningen binnen ImproTraining

Uitgewerkte oefening: De ambassadeur

Omschrijving: Bij deze oefening wordt gebruik gemaakt van een trapsgewijze uitbeelding. De eerste deelnemer staat voor een andere persoon en beeldt...

Oefeningen binnen ImproTraining

Een oefening uitgelegd: “Ja en...”

Is het u ooit al overkomen een idee te hebben, zodanig goed dat er zeker en vast geen enkel idee zou bestaan dat nog beter is? Geen probleem, uw...

Oefeningen binnen ImproTraining

Een oefening onder de loep: Klappen

In deze opwarmingsoefening worden de deelnemers geconfronteerd met enkele basisregels voor een geslaagde communicatie. Zo gaan we te werk: de...

bruxelles capitale cheques entreprises kmo portefeuille