00.00.0000
logo impro

News & Artikels :

Artikels/Alles
BACK
Zelfvertrouwen

Vaardigheden en attitudes

Zelfvertrouwen

18.12.2010

Nieuwe ervaringen opdoen, luisteren en een grotere zelfkennis geven u meer zelfvertrouwen.

  • uw lichaam ontdekken (hoe kan uw lichaamshouding een rol spelen, wat kunt u met uw stem bereiken, enz.)
  • uw intellectuele capaciteiten gebruiken (concentratievermogen, verbeelding, vlug van begrip zijn)

De deelnemers worden aangespoord om hun potentieel te ontwikkelen en nieuwe vaardigheden bij te leren. Ze ontdekken onverwachte persoonlijke capaciteiten en worden zich bewust van hun sterke en zwakke punten.

De deelnemers komen terecht in allerlei situaties en krijgen zo een groter zelfvertrouwen. Doordat ze zich in een spelsituatie bevinden, voelen ze zich al snel op hun gemak, ook tegenover de anderen.

Zo wordt de deelnemer geconfronteerd met zichzelf, met zijn zwakke en sterke punten. Hij leert zichzelf te aanvaarden, leert doelstellingen vastleggen en de nodige instrumenten gebruiken om die te bereiken. Dankzij zijn zelfvertrouwen kan de deelnemer zich verder ontwikkelen.

Zelfvertrouwen veronderstelt natuurlijk ook vertrouwen in de anderen: zelfvertrouwen in een open sfeer betekent dat men zich niet afsluit van de anderen, maar zich net openstelt voor de anderen en de rest van de wereld. We kunnen ons pas goed in ons eigen vel voelen als we ons ook bij anderen goed voelen!

bruxelles capitale cheques entreprises kmo portefeuille